امروزه کار با حیوانات آزمایشگاهی بصورت پیشرونده ای رو به گسترش است و پژوهشگران بسیاری در این زمینه فعالیت های بسیاری انجام میدهند.  دست یابی به دانش و مهارت کار با حیوانات آزمایشگاهی در تمامی مقاطع تحصیلی گروه های علوم زیستی ضروری است و حتی میتواند موجب اخذ سطوح بالاتر علمی و دستاوردهای مالی نیز شود.

لذا بعنوان یک فرد باتجربه در این زمینه کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی را که در مدت یک روز و در سطح اول میباشد را به شما توصیه میکنیم و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی بتوانید سطح دانش خود را ارتقاء دهید.

 

لازم به ذکر است ثبت نام ها حتما میبایست بصورت الکترونیک و از طریق همین سایت انجام شود و در روز حضور در کارگاه می بایست اصل مدارک خود نظیر کارت ملی، کارت دانشجویی و عکس را بهمراه داشته باشید. بعلاوه میبایست تلفن همراه خود را بصورت کامل و صحیح وارد کنید که هماهنگی های بیشتر از طریق سایت و سامانه پیامکی انجام خواهد شد.

 

 

درضمن بهمراه داشتن روپوش برای همه حتی اعضاء محترم هیئت علمی اجباری است.

 

فرم ثبت نام: