همکاران عزیز جهت شرکت در کارگاه بر روی دکمه ثبت نام آزاده کلیک کرده و پس از پر کردن مشخصات مورد نیاز در صفحه کارگاه، پرداخت نهایی را انجام داده، ثبت نام شما تکمیل خواهد شد.

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام نهایی در کارگاه بر روی دکمه ثبت نام دانشجویی کلیک کرده و پس پر کردن فیلدهای مورد نیاز را پر کرده و پرداخت انجام دهید.