این سایت در سال ۱۳۹۷ با هدف تولید محتوای آموزشی ویژه ی دانشجویان و متخخصین حوزه های مختلف ورزشی به منظور افزایش دانش تخصصی و بهره وری این اشخاص راه اندازی شده است ، تمامی محتوای این سایت حاصل تجربیات و مطالعات تخصصی چندین ساله دکتر سید جواد ضیاء الحق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود میباشد و تلاش شده است با بالاترین کیفیت تولید با با کمترین هزینه در اختیار دانشجویان و متخصصان این حوزه قرار گیرد .